Limity prędkości w Niemczech

prędkość niemcy

Limity prędkości w Niemczech

Jakość niemieckich dróg kusi do rozwijania na nich dużych prędkości. Pokusa jest szczególnie duża dla kierowców poruszających się na co dzień po polskich drogach, które nie mają najlepszej opinii. W Niemczech istnieje kilka podstawowych limitów dopuszczalnych prędkości pojazdów. Uzależnione są – jak w większości krajów – od rodzaju pojazdu oraz od rodzaju drogi, którą się porusza. Poniżej znajduje się zestawienie limitów prędkości obowiązujących określone rodzaje pojazdów na różnych typach dróg.

Teren zabudowany

W terenie zabudowanym obowiązuje jednakowa prędkość dla wszystkich rodzajów pojazdów i wynosi ona – tak samo jak w Polsce – 50 km/h.

Autostrady i drogi ekspresowe

Na niemieckich autostradach i drogach ekspresowych nie ma ograniczeń prędkości dla motocykli oraz aut osobowych i dostawczych o masie poniżej 3, 5 t. Jednakże można na nich spotkać niebieski, kwadratowy znak drogowy z wypisaną liczbą, która oznacza zalecaną prędkość na danym odcinku autostrady. Na tego typu drogach istnieją jednak ustawowe ograniczenia prędkości dla innych rodzajów pojazdów. Auto osobowe lub dostawcze o masie poniżej 3, 5 t, ale ciągnące przyczepę nie może przekroczyć prędkości 80 km/h. Ograniczenie do 80 km/h obowiązuje również dla pojazdów ciężarowych z jedną lub dwiema przyczepami oraz autobusy wyposażone jedynie w miejsca siedzące. Od tego przepisu istnieją jednak dwa wyjątki. Pierwszy to pojazdy o masie do 3, 5 t z przyczepami oraz autobusy – o ile wyposażone są w specjalne urządzenia techniczne – mogą poruszać się po autostradach i drogach ekspresowych z prędkością do 100 km/h. drugim wyjątkiem są autobusy przewożące pasażerów na miejscach stojących – w tym [przypadku muszą zwolnić do 60 km/h.

Teren niezabudowany

Największe różnice w dopuszczalnej prędkości występują w Niemczech poza terenem zabudowanym. Dla motocykli i samochodów osobowych oraz dostawczych o masie mniejszej niż 3, 5 t obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 100 km/h. W przypadku samochodów osobowych i dostawczych o masie mniejszej niż 3, 5 t lecz ciągnących przyczepy, limit prędkości wynosi już tylko 80 km/h i – w przeciwieństwie do autostrad i dróg ekspresowych – nie ma od tej zasady wyjątku. Niemiecki kodeks drogowy najbardziej komplikuje kwestię dopuszczalnych prędkości samochodów ciężarowych poza terenem zabudowanym. Dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o masie poniżej 7, 5 t wynosi 80 km/h, zaś o masie powyżej 7, 5 t – 60 km/h. Natomiast jeśli jest to auto ciężarowe ciągnące przyczepę, to bez względu na jego masę, nie może ono poruszać się z prędkością większą niż 60 km/h. Podobne ograniczenia – choć uzależnione od innych czynników – obowiązują autobusy. Poza terenem zabudowanym autobusy mogą mknąć z prędkością 80 km/h, chyba, że wyposażone są w miejsca stojące dla pasażerów, bo wtedy muszą zwolnić do 60 km/h.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *