Limity prędkości we Francji

predkosc francja

Limity prędkości we Francji

Drogi we Francji, podobnie jak w Niemczech, są dobrej jakości, co zachęca do mocniejszego naciśnięcia na gaz. Dlatego, wyjeżdżając do Francji, należy zapoznać się z obowiązującymi w tym kraju ograniczeniami prędkości. Pozwoli nam to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z kontrolami drogowymi, bo wysokość mandatów jest dość spora.

Teren zabudowany

We Francji – podobnie jak w większości krajów Unii – prędkość obowiązująca na terenach zabudowanych, została ograniczona do 50 km/h.Przepis ten obowiązuje wszystkich kierowców – od motocykli, przez auta osobowe i dostawcze, po ciężarówki i autobusy.

Teren niezabudowany

W terenie niezabudowanym prawo przewiduje kilka ograniczeń zależnych od różnych czynników. Podstawowym z nich jest rodzaj pojazdu, którym się poruszamy. Dla motocykli, samochodów osobowych i dostawczych (zarówno z przyczepami, jak i bez nich) oraz autobusów prędkość została ograniczona do 90 km/h. Natomiast dla samochodów ciężarowych jest to już tylko 80 km/h. Ale nie zawsze będzie można jechać z takimi prędkościami. W czasie deszczu lub tuż po nim, kiedy nawierzchnia drogi pozostaje mokra, motocykle i samochody osobowe oraz dostawcze muszą zwolnić do 80 km/h. Kolejnym ograniczeniem jest 60 km/h dla pojazdów ciężarowych łączonych, o masie przekraczającej 12 t. Podobnie jak w Niemczech, obowiązuje osobne ograniczenie prędkości do 70 km/h obowiązujące autobusy posiadające miejsca stojące przeznaczone do przewozu pasażerów. Jako ostatnie należy wymienić ograniczenie prędkości do 50 km/h w przypadku, gdy widoczność jest mniejsza niż 50 metrów.

Autostrady

Na francuskich autostradach limity prędkości dla poszczególnych rodzajów pojazdów zostały ustalone osobno. Dla motocykli oraz samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3, 5 t jest to 130 km/h. Dla samochodów ciężarowych jest to 90 km/h, a dla autobusów – 100 km/h, chyba, że posiadają miejsca stojące dla pasażerów – wtedy, podobnie jak na zwykłej drodze poza terenem zabudowanym, muszą ograniczyć się do jazdy z prędkością nie przekraczającą 70 km/h.

Drogi ekspresowe

Drogi ekspresowe we Francji rządzą się swoimi prawami. Dla motocykli i samochodów osobowych oraz dostawczych lżejszych niż 3, 5 t, prędkość maksymalna została ustalona na poziomie 110 km/h, jeśli nie pada deszcz i jezdnia jest sucha. W przeciwnym razie należy zwolnić do 100 km/h, a jeśli widoczność spadnie poniżej 50 metrów, to do 50 km/h. Pojazdy ciężarowe mogą jechać z prędkością nie przekraczającą 80 km/h. Natomiast autobusy nie powinny poruszać się szybciej niż 90 km/h, ale są od tego dwa wyjątki. Po pierwsze – jeśli autobus nie przekracza masy 10 ton, może pozwolić sobie na niewielkie przyspieszenie i mknąć nawet 100 km/h. A po drugie – jeśli przewozi osoby na miejscach stojących, to musi zwolnić do 70 km/h.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *